Εγχειρίδιο Τεχνικών Canyoning

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο τεχνικό εγχειρίδιο Canyoning της Γαλλικής Σχολής Canyoning.

Συνοδεύεται από DVD

additifmtclefbutee-18avril2008_Page_1

additifmtclefbutee-18avril2008_Page_2