Βιβλία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βιβλία και δημοσιεύσεις διαθέσιμα σχετικά με τη δραστηριότητα του Canyoning.

Οδηγοί περιοχών για την Ελλάδα:

pcover1 Canyoning στην κεντρική Ελλάδα

Canyoning in Central Greece

του Γ. Ανδρέου

 

 

 

canyoninginSamothraceCanyoning στην Ν. Σαμοθράκη

Canyoning in Samothrace Island

του Ελληνικού Συλλόγου Εξερεύνησης Φαραγγιών

 

 

 

canyoningin creteCanyoning στα φαράγγια της Κρήτης

Canyoning in Crete Island

του Γ. Μπρομοιράκη

 

 

 

Τεχνικά Εγχειρίδια:

fetch.phpΕγχειρίδιο Τεχνικών Canyoning

Γαλλική Σχολή Canyoning.

 

 

 

 

Δημοσιεύσεις:

248