Σχολές Προσωπικής Ανάπτυξης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στόχοι, οι φορείς υλοποίησης, οι προαπαιτήσεις, η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, αναλυτικά η διδακτέα ύλη και η γενική φιλοσοφία κάθε Σχολής Προσωπικής Ανάπτυξης στα διάφορα κλιμακούμενα επίπεδα.

Μύηση Αρχαρίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η Ανακάλυψη της δραστηριότητας και των αθλητικών, εκπαιδευτικών και ομοσπονδιακών πλευρών της.
 • Αυτονομία στην ατομική κίνηση σε όλες τις συνθήκες (φυσικά εμπόδια και/ή ασφαλισμένο πεδίο) που δεν παρουσιάζουν δυσκολίες ή κινδύνους οφειλόμενους στο νερό (δυνατό ρεύμα, σιφώνι, drossage, stopper (rappel d’ eau)).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σχολή επιπέδου:

 • Εθνικού (EFC)
 • Περιφερειακού (περιφερειακές επιτροπές της Ομοσπονδίας)
 • Διαμερισμάτων (επιτροπές διαμερισμάτων της Ομοσπονδίας).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Διοργάνωση ανοικτή σε όλους (μέλη ή όχι της Ομοσπονδίας).
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 12 έτη (με γονική συναίνεση για τους ανήλικους).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 4 ημέρες.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Γνώση κολύμβησης για 50μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Προώθηση σε οριζόντιο πεδίο και στο νερό
  • Προώθηση σε οριζόντιο πεδίο
   • Δυνατότητα να τοποθετείται με ευκολία και ρυθμό, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο τη δική του όσο και των άλλων σε διάφορες συνθήκες μέσα στο φαράγγι : βράχινα εμπόδια, γλυστερό έδαφος, αναρρίχηση, καταρρίχηση.
  • Προώθηση στο νερό
   • Δυνατότητα να κολυμπάει με ευκολία σε ήρεμο νερό με τα υλικά του.
   • Δυνατότητα να εκτελεί με επιδεξιότητα τις τεχνικές άλματος και τσουλήθρας E05 E06.
 • Προώθηση σε κάθετο πεδίο
  • Ασφαλισμένες τραβέρσες κίνησης (Mains-courantes)
   • Δυνατότητα να διασχίζει με ασφάλεια τα διάφορα είδη ασφαλισμένης τραβέρσας κίνησης που συναντάμε στο φαράγγι.
  • Κατάβαση σε κάθετο πεδίο
   • Γνώση τοποθέτησης του καταβατήρα και γνώση απελευθέρωσης των λανιερών αυτασφάλισης από το ρελέ E09.
   • Γνώση κατάβασης (ευκολία και σωστή τοποθέτηση του σώματος) E10.
   • Γνώση πραγματοποίησης θέσης στάσης και κλειδώματος του καταβατήρα E11.
   • Γνώση πραγματοποίησης κατάβασης ανάγκης L27.
   • Γνώση των διαφορετικών τρόπων τοποθέτησης του σχοινιού στο οχτάρι και των περιπτώσεων χρήσης τους E08.
   • Γνώση διαχείρισης του σάκου κατά την κατάβαση σε καταρράκτη E07.
  • Άλλες αρμοδιότητες
   • Γνώση περάσματος ρελέ και αλλαγών.
   • Γνώση περάσματος παράκαμψης L22 και κόμπου L29.
   • Γνώση ανάβασης σε σχοινί L25 L26.
   • Γνώση πραγματοποίησης μετατροπής κίνησης από ανάβαση σε κατάβαση και αντιστρόφως L28.
 • Εξοπλισμός
  • Γνώση του ατομικού εξοπλισμού E0.
  • Γνώση τοποθέτησης μονού σχοινιού στο σάκο L05.
  • Γνώση σωστής ανάκλησης του σχοινιού E13.
  • Γνώση των αρχών των διπλών ασφαλειών.
  • Γνώση διάκρισης μεταξύ των ασφαλειών που είναι για κατάβαση και αυτών που είναι για τραβέρσα πρόσβασης (main-courante).
 • Ασφάλιση και ασφάλεια
  • Ασφάλιση
   • Γνώση ασφάλισης από κάτω μέλους της ομάδας που κατεβαίνει E12.
  • Ασφάλεια και αυτοδιάσωση
   • Γνώση αυτό-απεγκλωβισμού L10 L25 L27 L28.
   • Γνώση των βασικών αρχών ενεργοποίησης διάσωσης.
   • Γνώση των βασικών χειρισμών παροχής βοήθειας (secours) εξειδικευμένων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
   • Γνώση παροχής των βασικών πρώτων βοηθειών προσαρμοσμένων στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 • Γενικές αρμοδιότητες
  • Επικοινωνία
   • Γνώση των οπτικών κωδίκων επικοινωνίας και αυτών με σφυρίγματα E00.
  • Συμπεριφορά
   • Σεβασμός των άλλων χρηστών και των κατοίκων του ποταμού.
   • Γνώση των επιπτώσεων της δραστηριότητας στο περιβάλλον και γνώση υιοθέτησης των απαιτούμενων τρόπων συμπεριφοράς E02 σελ 16-17.
  • Γνώσεις συνδεμένες με τη δραστηριότητα
   • Γνώση ερμηνείας και κατανόησης τοπογραφικού χάρτη και εύρεσης θέσης.
   • Γνώση των κινδύνων από μετεωρολογικά φαινόμενα και τρόπων προσέγγισης πηγών μετεωρολογικών πληροφοριών.
   • Γνώση της σημασίας της διατροφής, της ενυδάτωσης και του ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματος σελ 14.
   • Βασικές γνώσεις για την Ομοσπονδία, τη δομή της, τη λειτουργία και τις σχολές της.