Στελέχη Εκπαίδευσης Canyoning

Πιστοποιημένοι Έλληνες ως στελέχη εκπαίδευσης Canyoning παρουσιάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Εκπαιδευτές Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ)

Βοηθοί Εκπαιδευτές Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ)

 • Βάινβουρμ Μάριος (ΠΟΑ, Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Βεντούρη Φρατζέσκα (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ, 1η Σχολή ΣΟΕ – Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Βλαχόπουλος Άγγελος (ΘΗΣΕΑΣ, 1η Σχολή ΣΟΕ – Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Καραγιάννης Δημήτρης (ΣΕΛΑΣ, Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Καραγκούνης Χρήστος (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ, Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Κοτσίνης Ασιμάκης (ΠΟΑ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Μάλαμας Φίλιππος (ΦΟΣ, 1η Σχολή ΣΟΕ – Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Μητσάκης Νίκος (ΣΕΛΑΣ, 1η Σχολή ΣΟΕ – Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Μιχάλακας Ηλίας (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ, 1η Σχολή ΣΟΕ – Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Μπαλαφούτης Νικόλαος (ΠΟΑ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Μπάττος Μιχάλης (ΣΕΛΑΣ, I.07.09)
 • Μουντζούρης Νικόλαος (ΘΗΣΕΑΣ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Μπρομοιράκης Γιάννης (ΠΟΕΦ – ΕΣΕΦ, Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Σκοντινάκης Γιάννης (ΕΣΕ ΚΡΗΤΗΣ, Απόφαση ΔΣ ΣΟΕ 7/12/2009)
 • Στέρπη Δήμητρα (ΠΟΑ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Μελέτης Κωνσταντίνος (ΕΣΕΦ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Μουτσόπουλος Μανώλης (ΠΟΑ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Αντριάν Παντελέα (ΠΟΑ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Μαϊος 2014)
 • Ζαχαρίας Ζαχαριάδης (ΠΟΑ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)
 • Ευή Μπάρλα (ΣΕΛΑΣ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Μαϊος 2014)
 • Νικόλαος Βολάκος (ΣΕΛΑΣ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)
 • Φοίβος Παπαγιάννης (ΕΣΕΦ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)
 • Δημήτρης Λιόλιος (ΕΣΕΦ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)
 • Παναγιώτης Τσίγκανος) (ΠΟΑ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)
 • Μυλώσης Αλέξης (ΕΣΕΦ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)
 • Γεωργιάδης Γεώργιος (ΠΟΑ, 3η Σχολή ΣΟΕ, Νοεμβρίος 2013)

Έλληνες Moniteurs EFC

Έλληνες Ιnitiateurs EFC

 • Αϊδαλής Σάββας (ΕΣΕΦ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Βάινβουρμ Μάριος (ΠΟΑ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Βεντούρη Φρατζέσκα (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ, I.07.09)
 • Βλαχόπουλος Άγγελος (ΘΗΣΕΑΣ, I.07.09)
 • Καραγιάννης Δημήτρης (ΣΕΛΑΣ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Καραγκούνης Χρήστος (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Κοτσίνης Ασιμάκης (ΠΟΑ)
 • Μάλαμας Φίλιππος (ΦΟΣ, I.07.09)
 • Μητσάκης Νίκος (ΣΕΛΑΣ, I.07.09)
 • Μιχάλακας Ηλίας (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ, I.07.09)
 • Μουντζούρης Νικόλαος (ΘΗΣΕΑΣ, 2η Σχολή ΣΟΕ)
 • Μπαλαφούτης Νικόλαος (ΠΟΑ)
 • Μπάττος Μιχάλης (ΣΕΛΑΣ, I.07.09)
 • Μπρομοιράκης Γιάννης (ΠΟΕΦ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Σκοντινάκης Γιάννης (ΕΣΕ ΚΡΗΤΗΣ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Ταβουλάρης Θεολόγος (ΕΣΕΦ –  ΠΟΑ, 23/6/2006.Ι07.06)
 • Στέρπη Δήμητρα (ΠΟΑ)
 • Μελέτης Κωνσταντίνος (ΕΣΕΦ)
 • Μουτσόπουλος Μανώλης (ΕΣΕΦ)
 • Σάββας Παραγκαμίαν (ΕΣΕ ΚΡΗΤΗΣ)
 • Δημητριάδη Αντονέλλα (ΧΟΛ ΛΑΜΙΑΣ)
 • Δίτσας Θωμάς (ΠΟΑ – ΣΕΛΑΣ)