Απόφοιτοι σχολών


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: simplexml_load_string(): The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 103

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: simplexml_load_string(): The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 103

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σχολές που έχουν διεξάγει σύλλογοι της ΣΟΕ, καθώς και οι απόφοιτοι αυτών.

Οι σχολές παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, από όσα σωματεία έχουν αποστείλει στοιχεία στους συντελεστές της ιστοσελίδας.

ΣΟΕ

Σχολές Canyoning Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ)

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι σχολές που έχουν λάβει χώρα με μέριμνα της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ), και αφορούν εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών εκπαίδευσης:

1η Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών

Χρόνος Διεξαγωγής: 11/05/2009 – 17/05/2009

Περιγραφή σχολής:

Στις 17 Μαίου 2009 ολοκληρώθηκε η 1η σχολή βοηθών εκπαιδευτών (initiateur) της Σ.Ο.Ε. Στόχος της σχολής ήταν να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει στελέχη ικανά να συμβάλουν στην ανάπτυξη του canyoning στη χώρα μας.

Η σχολή διοργανώθηκε από την επιτροπή canyoning της Σ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα της Γαλλικής Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας στο Canyoning, την E.F.C. (Ecole Francaise de descente de Canyon).

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Επιτροπή Canyoning ΣΟΕ

(Γιώργος Βλάμης, Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος)

Εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Ανδρέου
 • Σούλης Αποκρεμιώτης
 • Βασίλειος Μαργαρίτης
 • Νίκος Χαρίτος

Επιθεώρηση Εκπαίδευσης:

 • Laurent Poublan

Υποστήριξη:

 • Μάρκος (Θεωρητική εισήγηση ενότητας “Γεωλογία φαραγγιών”

Πρόγραμμα Σχολής:

Untitled

Απολογισμός Σχολής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ INITIATEUR 2009

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Βεντούρη Φρατζέσκα (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ)
 • Βλαχόπουλος Άγγελος (ΠΟΣΕΙΔΟΝ)
 • Μάλαμας Φίλιππος (ΦΟΣ)
 • Μητσάκης Νίκος (ΣΕΛΑΣ)
 • Μιχάλακας Ηλίας (ΕΣΕΦ – ΠΟΑ)
 • Μπάττος Μιχάλης (ΣΕΛΑΣ)

2η Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών

Χρόνος Διεξαγωγής: 10/05/2010 – 16/05/2010

Περιγραφή σχολής:

Στις 16 Μαίου 2010 ολοκληρώθηκε η 2η σχολή βοηθών εκπαιδευτών (initiateur) της Σ.Ο.Ε. Στόχος της σχολής ήταν να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει στελέχη ικανά να συμβάλουν στην ανάπτυξη του canyoning στη χώρα μας.

Η σχολή διοργανώθηκε από την επιτροπή canyoning της Σ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα της Γαλλικής Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας στο Canyoning, την E.F.C. (Ecole Francaise de descente de Canyon).

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Επιτροπή Canyoning ΣΟΕ

(Γιώργος Βλάμης, Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος)

Εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Ανδρέου
 • Σούλης Αποκρεμιώτης
 • Γιώργος Βλάμης
 • Βασίλειος Μαργαρίτης
 • Νίκος Χαρίτος

Επιθεώρηση Εκπαίδευσης:

 • Laurent Poublan

Υποστήριξη:

 • (Θεωρητική εισήγηση ενότητας “Γεωλογία φαραγγιών”

Πρόγραμμα Σχολής:

Απολογισμός Σχολής:

 

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 

ΠΟΑ

Σχολές Canyoning Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών (ΠΟΑ)

Οι αναγνωρισμένες από τη ΣΟΕ σχολές του Πεζοπορικού Όμιλού Αθηνών στο Canyoning είναι οι ακόλουθες:

1η Σχολή Μύσης Αρχαρίων (Α1)

Χρόνος Διεξαγωγής: 22/9/2009 – 13/10/2009

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Γιώργος Βλάμης, Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Βλάμης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος – Ροδόκαλο)
 • Βασίλειος Μαργαρίτης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος – Ροδόκαλο)
 • Νίκος Χαρίτος

Υποστήριξη:

 • Νίκος Μπαλαφούτης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος – Ροδόκαλο)
 • Δήμητρα Στέρπη (2 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Ηλίας Μιχαλάκας (2 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος – Ροδόκαλο)
 • Μαρίνα Ανυφαντή (2 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος – Ροδόκαλο)
 • Μανώλης Μουτσόπουλος (2 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος – Ροδόκαλο)
 • Φραντζέσκα Βεντουρή (1 ημέρα, Αγ. Κωνσταντίνος Α΄μέρος)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 22/9/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 26/9/2009 Κατάβαση τμήματος του φαραγγιού “Ενιππέας”, Ολύμπου
 • 27/9/2009 Κατάβαση του φαραγγιού “Ορλίας”, Ολύμπου
 • 6/10/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 10/10/2009 Κατάβαση του φαραγγίου Ροδόκαλου (Α΄ μέρος) Οίτης
 • 11/10/2009 Κατάβαση του φαραγγιών Αγ. Κωνσταντίνου (Α΄ μέρος) Κνημίδας
 • 13/10/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Περιγραφή σχολής:

Η ύλη της σχολής Μύησης καλύφθηκε σε τρεις παρουσιάσεις θεωρητικών θεμάτων, και δύο πλήρη Σαββατοκύριακα με καταβάσεις 4 τεχνικών φαραγγιών. Τα φαράγγια που επιλεχθήκαν ήταν του Εννιπέα και Ορλιά Ολύμπου, Μεγάλου Ρέματος Κνημίδας, και Ροδόκαλου Οίτης, ιδανικά όλα για την εισαγωγή αρχαρίων στη δραστηριότητα του Canyoning, αφού προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές με αρκετές διαφυγές, περιορισμένη δυσκολία και εντυπωσιακή φύση, παρέχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσει κάποιους όλους τους τρόπους κίνησης. Έτσι οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γευτούν τόσο κολύμπι σε τρεχούμενα νερά, άλματα, τσουλήθρες, ελεύθερη καταρρίχηση, και φυσικά rappel, μαθαίνοντας παράλληλα τον ενδεδειγμένο τρόπο άσκησης για κάθε μια από της προαναφερόμενες τεχνικές.

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Αθανάσιος Βερβαινιώτης
 • Ιαννέτα Βεργή
 • Βαρβάρα Βλαβιανού
 • Ελένη Βλουτόγλου
 • Παντελής Δαλαμπίρας
 • Δημήτριος Καλογερόπουλος
 • Στεφανία Καραϊνδρου
 • Χριστίνα Μπονόρη
 • Κωνσταντίνος Παλαμαράς
 • Γεώργιος Πουλόπουλος
 • Μιχαήλ Σουργιαδάκης
 • Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή

Τη σχολή Μύησης Αρχαρίων παρακολούθησαν 12 άτομα, ενώ δόθηκε η δυνατότητα και σε παλιούς μαθητές και φίλους να παραβρεθούν και να συγχρονίσουν τις γνώσεις τους συμμετέχοντας σε μέρος των δράσεων της σχολής.

SXOLI (3)

1η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α’ επιπέδου (Β1)

Χρόνος Διεξαγωγής: 20/10/2009 – 17/11/2009

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Γιώργος Βλάμης, Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Βλάμης (4 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο “Ξενοδοχείο” – Τεχνικό Πεδίο “Κάκαβος”)
 • Βασίλειος Μαργαρίτης (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο “Ξενοδοχείο” – Τεχνικό Πεδίο “Κάκαβος” – Τμήμα Α & Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας)
 • Νίκος Χαρίτος (4 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο “Ξενοδοχείο” – Τεχνικό Πεδίο “Κάκαβος”)

Υποστήριξη:

 • Νίκος Μπαλαφούτης (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο “Ξενοδοχείο” – Τεχνικό Πεδίο “Κάκαβος” – Τμήμα Α & Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας)
 • Δήμητρα Στέρπη (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο “Ξενοδοχείο” – Τεχνικό Πεδίο “Κάκαβος” – Τμήμα Α & Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας)
 • Μάριος Βούρος (4 ημέρες, Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο “Ξενοδοχείο” – Τεχνικό Πεδίο “Κάκαβος” – Τμήμα Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας)
 • Μαρίνα Ανυφαντή (2 ημέρες, Τμήμα Α & Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 20/10/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 24/10/2009 Εξάσκηση τεχνικών σε πεδίο στην Αθήνα
 • 27/10/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 28/10/2009 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλων”, Γεράνεια
 • 31/10/2009 Εξάσκηση τεχνικών σε πεδίο στην Υπάτη (Ξενοδοχείο)
 • 1/11/2009 Τεχνικό πεδίο εξάσκησης στο φαράγγι “Κάκαβος” Οίτης
 • 10/11/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 14/11/2009 Κατάβαση τμήματος Α φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας
 • 15/11/2009 Κατάβαση τμήματος Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Κνημίδας
 • 17/11/2009 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Περιγραφή σχολής:

Η ύλη της σχολής Προσωπικής Τελειοποίησης Α΄ Επιπέδου καλύφθηκε σε τέσσερεις παρουσιάσεις θεωρητικών θεμάτων, και σε έξι πλήρεις ημέρες πρακτικής εξάσκησης σε κατάλληλα διαμορφωμένα πεδία ή τεχνικά φαράγγια. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν επικοινωνία, κόμπους, συμπεριφορά, περιβάλλον, προετοιμασία, οργάνωση, υδρολογία, μετεωρολογία, χαρτογράφηση, ομοσπονδιακό βίο, εξοπλισμό, κίνηση σε οριζόντιο πεδίο, σε νερό, σε κάθετο πεδίο, αναβάσεις σε σχοινιά, μετατροπές κίνησης, ασφαλισμένες τραβέρσες κίνησης, παρακάμψεις, ασφάλεια, διάσωση και αυτοδιάσωση

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Γεώργιος Αγγελόπουλος
 • Βίκυ Ασημακοπούλου
 • Αθανάσιος Βερβαινιώτης
 • Ιωαννέτα Βεργή
 • Βαρβάρα Βλαβιανού
 • Στυλιανή Δημητρέλλου
 • Ιωάννης Κατούφας
 • Χριστίνα Κατσιαδάκη
 • Μάρω Κατσώλα
 • Ασημάκης Κοτσίνης
 • Μιχάλης Κότταρης
 • Μάρκος Κουφοπαντελής
 • Σπύρος Λουμάκης
 • Παντελής Μπαλούμπας
 • Κωνσταντίνος Μπέκας
 • Κωνσταντίνος Παλαμαράς
 • Στυλιανός Σταυρόπουλος
 • Πέτρος Τουμπανάκης
 • Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή

Τη σχολή Προσωπικής παρακολούθησαν 19 άτομα, πολλοί εξ αυτών έμπειροι αναρριχητές, ορειβάτες, και σπηλαιολόγοι.

2η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α’ επιπέδου (Β2)

Χρόνος Διεξαγωγής: 8/4/2010 – 27/4/2010

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Γιώργος Βλάμης, Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Βλάμης (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Α)
 • Βασίλειος Μαργαρίτης (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Β)
 • Νίκος Χαρίτος (5 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Αγ. Κωνσταντίνος Α)

Υποστήριξη:

 • Νίκος Μπαλαφούτης (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Β)
 • Δήμητρα Στέρπη (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Β)
 • Μάριος Βούρος (2 ημέρες, Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Β)
 • Μαρίνα Ανυφαντή (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Β)
 • Σίμος Κοτσίνης (6 ημέρες, Οικοδομή – Μύλοι – Πεδίο Κάκαβου – Κάκαβος Β – Ροδόκαλο – Αγ. Κωνσταντίνος Β)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 8/4/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 10/4/2010 Εξάσκηση τεχνικών σε πεδίο στην Αθήνα
 • 11/4/2010 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλων”, Γεράνεια
 • 13/4/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 17/4/2010 Τεχνικό πεδίο εξάσκησης στο φαράγγι “Κάκαβος” Οίτης
 • 18/4/2010 Κατάβαση φαραγιού “Κάκαβος” (μέρος Β) Οίτης
 • 20/4/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 24/4/2010 Κατάβαση τμήματος Β φαραγγιού “Ροδόκαλο” Οίτης
 • 25/4/2010 Κατάβαση τμήματος Α ή Β φαραγγιού “Αγίου Κωνσταντίνου” Οίτης
 • 27/4/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Βασίλειος Αθανασόπουλος
 • Αλέξανδρος Ασημακόπουλος
 • Παναγιώτης Αντωνίτσης
 • Στέφανος Γώγος
 • Ελευθέριος Δημητρόπουλος
 • Θωμάς Δίτσας
 • Μαρία Ιντζέ
 • Ιωάννης Καγιαυτάκης
 • Δημήτριος Καλογερόπουλος
 • Στεφανία Καραϊνδρου
 • Ιωάννης Κολοβός
 • Λουκάς Κωνσταντινίδης
 • Εμμανουήλ Λατσούνης
 • Ευάγγελος Μπέζας
 • Αναστασία Νιζαμίδου
 • Χάρα Νικολαϊδου
 • Κωνσταντίνος Στασινός
 • Κωνσταντίνος Χαρλαύτης

2η Σχολή Μύσης Αρχαρίων (Α2)

Χρόνος Διεξαγωγής: 4/5/2010 – 12/6/2010

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Γιώργος Βλάμης, Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Βλάμης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Πεδίο Κάκαβος)
 • Βασίλειος Μαργαρίτης (5 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Πεδίο Κάκαβος – Καμπία)
 • Νίκος Χαρίτος (2 ημέρες, Πεδίο Κάκαβος – Ροδόκαλο)

Υποστήριξη:

 • Νίκος Μπαλαφούτης (5 ημέρες, Εννιπέας – Ορλίας – Πεδίο Κάκαβος – Ροδόκαλο – Καμπία)
 • Δήμητρα Στέρπη (4 ημέρες, Εννιπέας – Ορλίας – Αγ. Κωνσταντίνος – Πεδίο Κάκαβος)
 • Σίμος Κοτσίνης (2 ημέρες, Πεδίο Κάκαβος – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Μάρκος Κουφοπαντελής (2 ημέρες, Ορλίας – Καμπία)
 • Γιώργος Αγγελόπουλος (2 ημέρες, Ορλίας – Καμπία)
 • Στυλιανός Σταυρόπουλος (1 ημέρα, Ορλίας)
 • Δημητρέλλου Στυλλιανή (1 ημέρα, Καμπία)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 4/5/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 8/5/2010 Κατάβαση τμήματος του φαραγγιού “Ενιππέας”, Ολύμπου
 • 9/5/2010 Κατάβαση του φαραγγιού “Ορλίας”, Ολύμπου
 • 11/5/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 15/5/2010 Κατάβαση στο τεχνικό πεδίου του Κάκαβου
 • 16/5/2010 Κατάβαση των φαραγγιών Αγ. Κωνσταντίνου (Α΄ μέρος) Κνημίδας και Ροδόκαλου (Β΄ μέρος) Οίτης
 • 18/5/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 12/6/2010 Κατάβαση του Φαραγγιού “Καμπίας” Ευβοίας

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Γεώργιος Αθανασίας
 • Χρήστος Αυγέρης
 • Υπαπαντή Βάλβη
 • Γιώργος Διαμαντίδης
 • Σπυρίδων Κασσής
 • Ευστάθιος Λυχούδης
 • Αικατερίνη Μανέττα
 • Παντελής Μάρκου
 • Μαρία Μπουρμπούλη
 • Φαίδρα Οικονόμου
 • Έφη Ορφανού
 • Νικόλαος Παγκάκης
 • Αποστολία Πανάγου
 • Νάσσος Πρινιωτάκης
 • Αιμιλία Τσοράπη
 • Βαρβάρα Ψύχα

3η Σχολή Μύσης Αρχαρίων (Α3)

Χρόνος Διεξαγωγής: 14/9/2010 – 03/10/2010

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης, Γιώργος Βλάμης

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο)
 • Νίκος Μπαλαφούτης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο)
 • Δήμητρα Στέρπη (5 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο – Μύλους)
 • Σίμος Κοτσίνης (2 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας)

Στα θεωρητικά μαθήματα στις εισηγήσεις συμμετείχαν και οι εκπαιδευτές:

 • Γιώργος Βλάμης
 • Νικόλαο Χαρίτο

Υποστήριξη:

 • Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο)
 • Γιώργος Αγγελόπουλος (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο)
 • Μαρίνα Ανυφαντή (2 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Στυλλιανή Δημητρέλλου (2 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο)
 • Δημήτρης Καλογερόπουλος (3 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος – Ροδοκάλο – Μύλους)
 • Βίκυ Ασημακοπούλου (1 ημέρα, Μύλους)
 • Πέτρος Τουμπανάκης (1 ημέρα, Μύλους)
 • Γιάννης Κατούφας (1 ημέρα, Μύλους)
 • Αλέξανδρος Παπάς (1 ημέρα, Μύλους)
 • Κώστας Σφρίτζερης (1 ημέρα, Μύλους)
 • Στέλιος Σταυρόπουλος (1 ημέρα, Μύλους)
 • Παντελής Μπαλούμπας (1 ημέρα, Μύλους)
 • Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή (1 ημέρα, Μύλους)
 • Βαγγέλης Μπέζας (1 ημέρα, Μύλους)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 14/09/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 18/09/2010 Κατάβαση τμήματος του φαραγγιού “Ενιππέας”, Ολύμπου
 • 19/09/2010 Κατάβαση του φαραγγιού “Ορλίας”, Ολύμπου
 • 21/09/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 24/09/2010 Κατάβαση στο Ροδόκαλο Οίτης
 • 25/09/2010 Κατάβαση του φαραγγιού Αγ. Κωνσταντίνου (Α΄ μέρος) Κνημίδας
 • 27/09/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 03/10/2010 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλων”

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Πέτρος Ανδρεόπουλος
 • Ράνια Βαξεβανίδη
 • Ευθύμιος Βασιλείου
 • Γιώργος Βουρλόυμης
 • Άγγελος Ηλιάδης
 • Λυδία Κατσαρού
 • Αντώνης Κοτζαμάνογλου
 • Παύλος Μπάτσιος
 • Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
 • Χρήστος Παπάδας
 • Αλέξανδρος Παπάδας
 • Ανδρέας Πασκοβίτης
 • Χρήστος Πελέκης
 • Φραγκίσκος Πέρρης
 • Εύα Σαββοπούλου
 • Λίνος Σκαράς
 • Κυριάκος Τσουκαλάς

3η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α΄ Επιπέδου (Β3)

Χρόνος Διεξαγωγής: 02/10/2010 – 26/10/2010

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» — Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Δήμητρα Στέρπη (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Σίμος Κοτσίνης (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο)
 • Φραντζέσκα Βεντούρη (1 ημέρα, Μύλοι)
 • Ηλίας Μιχάλακας (1 ημέρα, Μύλοι)

Στα θεωρητικά μαθήματα στις εισηγήσεις συμμετείχε και ο εκπαιδευτής:

 • Νικόλαος Χαρίτος

Υποστήριξη:

 • Βίκυ Ασημακοπούλου (5 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Γιώργος Αγγελόπουλος (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Μαρίνα Ανυφαντή (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο)
 • Κώστα Μπέκα (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Δημήτρης Καλογερόπουλος (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο – Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Μάριος Βούρος (2 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» – Ροδοκάλο)
 • Στυλλιανή Δημητρέλλου (1 ημέρα, Μύλοι)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 30/9/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 02/10/2010 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»
 • 03/10/2010 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλοι”, Γεράνεια
 • 05/10/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 09/10/2010 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου»
 • 10/10/2010 Κατάβαση του φαραγγιού «Ροδόκαλος Β» Οίτης
 • 12/10/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 23/10/2010 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου»
 • 24/10/2010 Κατάβαση του φαραγγιού Αγ. Κωνσταντίνος (Α΄ μέρος) Κνημίδας
 • 26/10/2010 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Παναγιώτης Κοτρωνάρος
 • Γεώργιος Αθανασίας
 • Ευστάθιος Λιχούδης
 • Αδαμαντία Στυλιανή Ζαχαριάδη
 • Υπαπαντή Βάλβη
 • Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
 • Αικατερίνη Μανέττα
 • Φαίδρα Οικονόμου
 • Βαρβάρα Ψύχα
 • Σπυρίδωνας Κασσής
 • Χρήστος Μερεντίτης
 • Αθανάσιος Πρινιωτάκης
 • Μίλτος Καρβούνης
 • Μιχάλης Κωστάρας
 • Γεώργιος Σιδηράς
 • Έφη Ασλάνη

4η Σχολή Μύσης Αρχαρίων (Α4)

Χρόνος Διεξαγωγής: 27/04/2011 – 12/05/2011

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης, Γιώργος Βλάμης

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (4 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Γιώργος Βλάμης Νίκος (4 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Δήμητρα Στέρπη (4 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Σίμος Κοτσίνης (3 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)

Στα θεωρητικά μαθήματα στις εισηγήσεις συμμετείχε και ο εκπαιδευτής:

 • Νικόλαο Χαρίτο

Υποστήριξη:

 • Γιώργος Αγγελόπουλος (4 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Κώστας Μπέκας (4 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Κώστας Παλαμαράς (4 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Βίκυ Ασημακοπούλου (3 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Μαρίνα Ανυφαντή (3 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Μάρκος Κουφοπαντελής (3 ημέρες, Μύλοι, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Στάθης Λιχούδης (3 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Στυλλιανή Δημητρέλλου  (2 ημέρες,  Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Στεφανία Καραΐνδρου (2 ημέρες, Μύλοι, Αγ. Κωνσταντίνος)
 • Λευτέρης Δημητρακόπουλος (2 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Κατερίνα Μανέττα (2 ημέρες, Αγ. Κωνσταντίνος, Ορλίας)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 27/04/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 30/04/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλων”
 • 01/05/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Αγ. Κωνσταντίνου (Α΄ μέρος) Κνημίδας
 • 03/04/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 07/05/2011 Κατάβαση τμήματος του φαραγγιού “Ενιππέας”, Ολύμπου
 • 08/05/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Ορλίας”, Ολύμπου
 • 12/05/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Αϊβατζίδης Νικόλαος
 • Γιαννακοπούλου Άννα
 • Δούκα Βαρβάρα
 • Ζορμπάς Σπυρίδων
 • Κοντογεώργου Ναταλία
 • Κούκη Αικατερίνη
 • Λαρδάς Νικόλαος
 • Μεσαροπούλου Ξάνθη
 • Μέτσος Γεώργιος
 • Νούλας Ιωάννης
 • Ντσιαφέρης Στυλιανός
 • Παπαγεωργίου Αλέξανδρος
 • Παπαγεωργίου Ηρακλής
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος
 • Παπαϊωάννου Βασιλική
 • Πρελορέντζος Ματθαίος
 • Σιδέρης Ιωάννης
 • Τερτσέτης Ραϋμόνδος – Αλκιβιάδης
 • Τόσκου Βικτωρία
 • Τράμπας Κωνσταντίνος
 • Τσιακούλια Χαριτίνη

4η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α΄ Επιπέδου (Β4)

Χρόνος Διεξαγωγής: 19/05/2011 – 07/06/2011

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄ – Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Καμπία Ευβοίας)
 • Νικόλαος Χαρίτος (2 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Καμπία Ευβοίας)
 • Δήμητρα Στέρπη (5 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄ – Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»)

Υποστήριξη:

 • Γιώργος Αγγελόπουλος (3 ημέρες, Μύλοι – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (2 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Καμπία Ευβοίας)
 • Στυλλιανή Δημητρέλλου (2 ημέρες, Μύλοι – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄)
 • Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (2 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Καμπία Ευβοίας)
 • Στεφανία Καραΐνδρου (1 ημέρα, Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄)
 • Βίκυ Ασημακοπούλου (1 ημέρα, Καμπία Ευβοίας)
 • Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή (1 ημέρα, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 19/05/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 21/05/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»
 • 22/05/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλοι”, Γεράνεια
 • 24/05/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 28/05/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Μέγα Ρέμα (Β΄ μέρος) Κνημίδας
 • 29/05/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Μέγα Ρέμα (Α΄ μέρος) Κνημίδας
 • 31/05/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 04/06/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»
 • 05/06/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Καμπίας Ευβοία
 • 07/06/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Χρήστος Αυγέρης
 • Παντελής Δαλαμπίρας
 • Λυδία Κατσαρού
 • Παύλος Μπάτσιος
 • Χρήστος Νικολόπουλος
 • Νικόλαος Παγκάκης

5η Σχολή Μύσης Αρχαρίων (Α5)

Χρόνος Διεξαγωγής: 6/09/2011 – 20/09/2011

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (5 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Ροδόκαλος Α΄, Ροδόκαλος Β, Μύλοι)
 • Δήμητρα Στέρπη (2 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας)
 • Νικόλαος Μπαλαφούτης (1 ημέρα, Μύλοι)

Στα θεωρητικά μαθήματα τις εισηγήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτής:

 • Νικόλαος Χαρίτος

Υποστήριξη:

 • Βίκυ Ασημακοπούλου (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Ροδόκαλος Α΄, Ροδόκαλος Β)
 • Κατερίνα Μανέττα (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Ροδόκαλος Α΄, Ροδόκαλος Β)
 • Κώστας Μπέκας (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Ροδόκαλος Α΄, Ροδόκαλος Β)
 • Στάθης Λιχούδης (4 ημέρες, Εννιπέας, Ορλίας, Ροδόκαλος Α΄, Ροδόκαλος Β)
 • Λυδία Κατσαρού (3 ημέρες, Ορλίας, Ροδόκαλος Α΄, Μύλοι)
 • Γιώργος Αγγελόπουλος (2 ημέρες, Ροδόκαλος Α΄, Μύλοι)
 • Βαρβάρα Βλαβιανού (2 ημέρες, Ροδόκαλος Α΄, Ροδόκαλος Β΄)
 • Παντελής Μπαλούμπας (2 ημέρες, Ροδόκαλος Β΄, Μύλοι)
 • Παύλος Μπάτσιος (2 ημέρες, Ορλίας, Ενιππέας)
 • Γιάννης Παναγιωτόπουλος (2 ημέρες, Ορλίας, Ενιππέας)
 • Χρήστος Γιαννακόπουλος (2 ημέρες, Ορλίας, Ροδόκαλος Α)΄
 • Σταύρος Αποσπόρης (1 ημέρα, Ροδόκαλος Β΄)
 • Έφη Ασλάνη (1 ημερα, Ορλίας)
 • Παναγιώτης Γεωργοπουλος (1 ημέρα, Ροδόκαλος Β΄)
 • Στυλλιανή Δημητρέλλου (1 ημέρα, Μύλοι)
 • Δημήτριος Καλογερόπουλος (1 ημέρα, Μύλοι)
 • Χαρίλαος Καραγούνης (1 ημερα, Ορλίας)
 • Στεφανία Καραΐνδρου (1 ημέρα, Μύλοι)
 • Μιχάλης Κωστάρας (1 ημέρα, Ροδόκαλος Β΄)
 • Κώστας Στασινός (1 ημέρα, Ροδόκαλος Α΄)
 • Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή (1 ημερα, Ορλίας)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 06/09/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 10/09/2011 Κατάβαση τμήματος του φαραγγιού “Ενιππέας”, Ολύμπου
 • 11/09/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Ορλίας”, Ολύμπου
 • 13/09/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 17/09/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Ροδόκαλος Α’ “, Οίτης
 • 18/09/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Ροδόκαλος Β’ ”, Οίτης
 • 20/09/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 25/09/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλοι”, Γεράνεια

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Ανδριανόπουλος Δημοσθένης
 • Γράψα Ελένη
 • Δελιστάθης Ιωάννης
 • Δημητρίου Κωνσταντίνος
 • Καπετανόπουλος Ορέστης
 • Κωστάρας Ιωάννης
 • Λιάτσος Παναγιώτης
 • Μανόπουλος Αλέξανδρος
 • Μουστάκα Βαρβάρα
 • Παπαδόπουλος Ανδρέα
 • Παπαδοπούλου Θάλεια
 • Πλακά Ζωή
 • Τομπάζου Μαρία

5η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α΄ Επιπέδου (Β5)

Χρόνος Διεξαγωγής: 22/09/2011 – 8/11/2011

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Δήμητρα Στέρπη (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Γιώργος Βλάμης (1 ημέρα – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄)
 • Μανώλης Μουτσόπουλος (1 ημέρα – Μύλοι)
 • Κωνσταντίνος Μελέτης (1 ημέρα – Μύλοι)

Στα θεωρητικά μαθήματα στις εισηγήσεις συμμετείχε και ο εκπαιδευτής:

 • Νικόλαος Χαρίτος

Υποστήριξη:

 • Βίκυ Ασημακοπούλου (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Κατερίνα Μανέττα (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Στάθης Λιχούδης (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Μύλοι – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Κωνσταντίνος Μπέκας (4 ημέρες, Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄ – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Β΄)
 • Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (2 ημέρες, Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού «Κάκαβος» – Μέγα Ρέμα Κνημίδας Α΄)

Πρόγραμμα σχολής:

 • 22/09/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 24/09/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»
 • 25/09/2011 Κατάβαση του φαραγγιού “Μύλοι”, Γεράνεια
 • 18/05/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 22/10/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου Οίτης»
 • 23/10/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Μέγα Ρέμα (Α΄ μέρος) Κνημίδας
 • 01/11/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 05/11/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου Οίτης»
 • 06/11/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Μέγα Ρέμα (Β΄ μέρος) Κνημίδας
 • 08/11/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Ανδριανόπουλος Δημοσθένης
 • Ανδριόλα Βάλυ
 • Βαρδάλης Αθανάσιος
 • Βουρλούμης Γεώργιος
 • Θρασυβουλίδης Απόλλων
 • Μεσαροπούλου Ξανθή
 • Μουτζουρίδης Πέτρος
 • Οικονόμου Χάρης
 • Παπαγεωργίου Αλέξανδρος
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος
 • Ράρρας Θεοδωρής
 • Σαββοπούλου Εύη
 • Σιδέρης Ιωάννης
 • Ράρρας Θεοδωρής
 • Τραμπάς Κωνσταντίνος

Περισσότερα για την 5η Σχολή προσωπικής Τελειοποίησης του ΠΟΑ εδώ ενώ  στυγμαιότυπα από την εκπαίδευση το ακόλμπορείτε να δείτε χτυπώντας στην ακόλουθη φωτογραφία:

 

 

 

 

1η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β΄ Επιπέδου (Γ1)

Χρόνος Διεξαγωγής: 09/11/2011 – 27/11/2011

Οργάνωση Εκπαίδευσης: Βασίλειος Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

Εκπαιδευτές:

 • Βασίλειος Μαργαρίτης (5 ημέρες, Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Φαράγγι «Κωσταλέξη» Οίτης –  Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Φαράγγι «Στενοβούνι» Οίτης – «Μέγα Ρέμα» Β΄ Κνημίδας)
 • Νικόλαος Χαρίτος (6 ημέρες, Τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου» – Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Φαράγγι «Κωσταλέξη» Οίτης –  Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Φαράγγι «Στενοβούνι» Οίτης – «Μέγα Ρέμα» Β΄ Κνημίδας)
 • Laurent Poublan (3 ημέρες, Τεχνικό Πεδίου φαραγγιού « Κάκαβος» – Φαράγγι «Στενοβούνι» Οίτης – «Μέγα Ρέμα» Β΄ Κνημίδας)

Στα θεωρητικά μαθήματα στις εισηγήσεις συμμετείχε και ο ιατρός:

 • Θεοχάρης Συνειφακούλης

Πρόγραμμα σχολής:

 • 09/11/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ
 • 13/11/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Οικοδομής Παπάγου»
 • 15/11/2011 Θεωρητικό μάθημα στα γραφεία του ΠΟΑ – Πρώτες Βοήθειες
 • 19/11/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» Οίτης
 • 20/11/2011 Κατάβαση του φαραγγιού «Κωσταλέξη» Οίτης
 • 25/11/2011 Πρακτικό μάθημα στο τεχνικό Πεδίο «Κάκαβου» Οίτης
 • 26/11/2011 Κατάβαση του φαραγγιού «Στενοβούνι» Οίτης
 • 27/11/2011 Κατάβαση του φαραγγιού Μέγα Ρέμα (Β΄ μέρος) Κνημίδας

Επιτυχόντες απόφοιτοι:

 • Αποσπόρης Σταύρος
 • Ασημακόπουλος Αλέξανδρος
 • Βλαχόπουλος Άγγελος
 • Γεωργόπουλος Παναγιώτης
 • Δημητρόπουλος Ελευθέριος
 • Καραγιάννης Δημήτριος
 • Κατσαρού Λυδία
 • Κούλης Σπυρίδων
 • Λιχούδης Ευστάθιος
 • Μητσάκης Νικόλαος
 • Μπέκας Κωνσταντίνος
 • Πατρώνας Δημοσθένης
 • Στέρπη Δήμητρα

Για την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες συνόδευσαν τους ακόλουθους εθελοντές που ευχαριστούμε:

 • Ασλάνη Έφη
 • Βορρίας Αντώνης
 • Γράψα Ελένη
 • Κειβανίδη Αναστάσιο
 • Μανόπουλο Αλέξανδρο
 • Μεσαροπούλου Σάντυ
 • Μπάρλα Εύη
 • Παπαδόπουλο Γεώργιο
 • Πλακά Ζωή
 • Πυρομάλλη Ειρήνη
 • Στασινό Κωνσαντίνο

Περισσότερα για την 5η Σχολή προσωπικής Τελειοποίησης του ΠΟΑ εδώ ενώ  στυγμαιότυπα από την εκπαίδευση το ακόλμπορείτε να δείτε χτυπώντας στην ακόλουθη φωτογραφία:

 

 

 

ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σχολές Canyoning ΕΟΣ Χανίων

Οι αναγνωρισμένες από τη ΣΟΕ σχολές του ΕΟΣ Χανίων στο Canyoning είναι οι ακόλουθες:

 

ΕΣΕΦ

Σχολές Canyoning Ελληνικού Σύλλογου Εξερεύνησης Φαραγγιών(ΕΣΕΦ)

Οι αναγνωρισμένες από τη ΣΟΕ σχολές του ΕΣΕΦ στο Canyoning είναι οι ακόλουθες:

 

ΣΕΛΑΣ

Σχολές Canyoning Σπηλαιολογικού Ελληνικου Αθλητικού Σύλλογου (ΣΕΛΑΣ)

Οι αναγνωρισμένες από τη ΣΟΕ σχολές του ΣΕΛΑΣ στο Canyoning είναι οι ακόλουθες: