Εκπαίδευση

Στην ενότητα αυτή περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση Canyoning, τόσο σε Ομοσπονδιακό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα εμπεριέχονται οι στόχοι, φιλοσοφία, διδακτέα ύλη, διάρκεια περιόδου κατάρτισης, για κάθε βαθμίδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα και περιλαμβάνει 3 Σχολές Προσωπικής Ανάπτυξης (Μύησης, Προσωπική τελειοποίηση 1, Προσωπική τελειοποίηση 2), και άλλες 3 Διαμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης (Βοηθοί Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτές, Επιθεωρητές Εκπαίδευσης).

stages canyon sketch 2