Έρανος για φορείο

To Canyoinginggreece οργανώνει έρανο για την αγορά διασωστικού φορείου κατάλληλο για τις συνθήκες διάσωσης σε τεχνικά φαράγγια.

Το κόστος συμμετοχής μεγάλο, αλλά μόνο με τη συμβολή όλων ο στόχος μπορεί να είναι προσιτός.