Πρώτη φορά στα Ιμαλαϊα…

AFISA NEPAL 2011

Διεθνής Συνάντηση Canyon 2011 Νεπάλ

Κανόνες Συνάντησης

Η Νεπαλέζικη Ομοσπονδία Canyoning (Nepal Canyoning Association) θέσπισε τους κάτωθι κανόνες σε σχέση με την Διεθνή Συνάντηση Canyon 2011 (International Canyon Rendezvous) στο Νεπάλ. Πιστεύουμε πως η συνένωση των ανθρώπων είναι επωφελής για το άθλημα. Η συνάντηση αποτελεί έναν τόπο συζητήσεως όπου ενθαρύνεται η ανταλαγή ιδεών, πληροφοριών, τεχνικών, και βελτιώνεται η ασφάλεια και η δεοντολογία.

Στόχοι

Η συνάντηση παρέχει την δυνατότητα σε canyoneers από διαφορετικά μέρη του κόσμου να έρθουν σε επαφή επιτυγχάνοντας τα εξής:

 • Εξάσκηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν μέσω μαθημάτων ή διαφορετικά.
 • Ανταλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των συμμετέχοντων.
 • Συναντήσεις με παρευρισκόμενους canyoneers.
 • Διασκέδαση και νέες γνωριμίες.
 • Αύξηση της δημοτικότητας του αθλήματος.

Περιορισμοί συμμετοχής

Με βάση τα διαθέσιμα καταλύματα στις εγκατάστασεις και τις τοποθεσίες κατασκήνωσης ο μέγιστος αριθμός των συμμετέχων είναι 200. Στις εγγραφές τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Συνιστάται εγγραφή προκαταβολικά

Συνιστάται για συμμετοχή στη Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011 η προκαταβολική εγγραφή δικτυακά κατά άτομο ή και με άλλους τρόπους επικοινωνίας. Η στέγαση σε περίπτωση εγγραφής στο τόπο της διοργάνωσης δεν είναι εγγυημένη. Ενθαρύνονται όλοι να εγγραφούν τουλάχιστον 5 εβδομάδες πρωτύτερα της ημερομηνίας έναρξης της διοργάνωσης ούτως ώστε να υπάρξει μέριμνα για αρχηγούς, στέγαση, γεύματα, αναμνηστικά φανελλάκια κ.α.

Επίπεδο ικανότητας συμμετεχόντων

Η Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011 απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευμένους canyoners και στις διαδρομές ηγούνται εθελοντές αρχηγοί και όχι επαγγελματίες οδηγοί. Η συνάντηση canyon δεν είναι γεγονός καθοδηγούμενο. Συνεπώς, η συνάντηση canyon δεν είναι κατάλληλη για κάποιον που δεν κατέχει τουλάχιστον το βασικό επίπεδο δεξιότητας και δεν είναι πρόθυμος να δεχτεί την ευθύνη της ατομικής του ασφάλειας.

Εθελοντισμός

Η Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011 οργανώνεται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση από την Ομοσπονδία Canyoning του Νεπάλ και την Himalaya Canyoning Team. Οι συμμετέχοντες δεν αναμένεται να προσφέρουν  εθελοντικώς σε κάθε γεγονός που θα παραστούν. Αναμένεται όμως να μετέχουν και να προσφερθούν εθελοντικώς σε ένα γεγονός κάποια στιγμή. Εάν δεν επιθυμούν να προσφερθούν εθελοντικά ως αρχηγοί σε μία διαδρομή μπορεί να βοηθήσουν στη λειτουργία ενός προγράμματος, στην οργάνωση μίας δραστηριότητας ή να παρουσιάσουν μια προβολή διαφανειών κ.λ.π

Εγγραφή σε διαδρομή canyon

Επειδή οι εθελοντές που θα ηγούνται στα φαράγγια ορίζονται εκ των προτέρων θα παράγεται και θα μοιράζεται κατάλογος με τις διαδρομές τους και τις οδηγίες εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή σε οποιονδήποτε. Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσει κάποιος την συμμετοχή του σε μια διαδρομή είναι να προσφερθεί να ηγηθεί σε αυτήν.

Υποχρεώσεις αρχηγού διαδρομής

Οι εθελοντές αρχηγοί πρέπει:

 1. Να γνωρίζουν την είσοδο και την έξοδο του φαραγγιού
 2. Ετοιμάζουν μία σύντομη περιγραφή του φαραγγιού συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης δυσκολίας
 3. Προσδιορίζουν τις ομαδικές απαιτήσεις σε υλικά (αριθμός και μήκος σχοινιών, ιμάντες, rap rings κτλ)
 4. Συντονίζουν την πηγή προέλευσης των υλικών (είτε να τα προσκομίζουν οι ίδιοι είτε να αναθέτουν σε άλλους να τα φέρουν)
 5. Ορίζουν και επιβάλλουν την κατάλληλη ώρα αναχώρησης
 6. Διευθύνουν την ομάδα (όχι κατευθύνουν αλλά οργανώνουν). Ενθαρύνουν άλλους να μετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και στις εργασίες με τα σχοινιά.
 7. Διασκεδάζουν

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Για λόγους ασφαλείας του κάθε συμμετέχοντα, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 1. Αξιολογήσουν ειλικρινώς την ικανότητα τους ώστε να εγγυηθούν ότι το φαράγγι είναι στην δυνατότητα τους
 2. Εκτιμήσουν τους υποψήφιους εταίρους συμμετέχοντες στο φαράγγι
 3. Αποδεχτούν την ευθύνη για τον εαυτό τους
 4. Εκτελούν μερίδιο της εργασίας τους και να μεταφέρουν το ποσοστό που τους αναλογεί από τον ομαδικό εξοπλισμό
 5. Συμμετέχουν με ιδέες για την επίλυση προβλημάτων καθώς και στις εργασίες με τα σχοινιά.
 6. Ομιλούν ανοιχτά εφόσον έχουν κάποιο πρόβλημα
 7. Ομιλούν ανοιχτά εφόσον αμφισβητούν κάτι που συμβαίνει ανεξαρτήτως ποιός το κάνει
 8. Φέρουν ή μεριμνήσουν για όλα τα υλικά που είναι καταγεγραμμένα στην λίστα
 9. Φορούν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό χωρίς εξαιρέσεις
 10. Διασκεδάζουν

Συμφωνητικό συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011 υποχρεούνται να καταθέσουν ένα “Συμφωνητικό συμμετέχοντα στην Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011” που περιέχει την αναγνώριση και ανάληψη του κινδύνου, την παραίτηση από κάθε ευθύνη και την αποτύπωση της φυσικής κατάστασης.

Διαδικασία Ελέγχου

Ένα βραχιόλι θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της κατάθεσης του Συμφωνητικού συμμετέχοντα – Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται βάση της επίδειξης του βραχιολού. Κάθε συμμετέχοντας πρέπει να συμμορφώνεται στον εν λόγω κανόνα.

Ασφάλιστική κάλυψη

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011 πρέπει να έχουν ασφάλεια για κάθε είδους ατύχημα καθώς και κάλυψη του κόστους μεταφοράς και διάσωσης. Ο αριθμός ασφάλισης καθώς και τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας της ασφαλιστικής εταιρείας θα πρέπει να δίδονται στην Ομοσπονδία Canyoning του Νεπάλ μαζί με το “Συμφωνητικό Συμμετέχοντα”. 

Υπηρεσία Ασφάλειας και Διάσωσης

Η Ομοσπονδία Canyoning του Νεπάλ και η Himalaya Canyoning Team με την στήριξη επίσης άλλων οργανισμών από το Νεπάλ αλλά και το εξωτερικό θα συνάψουν συμφωνίες για διάσωση καθώς και πρώτες βοήθειες στο χώρο της Διεθνής Συνάντηση Canyoning 2011. Σε περίπτωση ατυχήματος προσπάθειες διάσωσης θα πραγματοποιηθούν με όλα τα μέσα και όλους τους διαθέσιμους πόρους. Όλο το κόστος εάν κάτι συμβεί παράυτα θα επιβαρύνει το θύμα.

Προτεινόμενος εξοπλισμός

 • Κράνος (σύμφωνα με UIAA standards)
 • Μπροντριέ
 • Καταβατήρας
 • Επιπλέον καραμπίνερ ασφαλείας
 • Διπλή Λανιέρα αυτασφάλισης
 • Κατάλληλη στολή για τις επικρατούσες συνθήκες
 • Κατάλληλα υποδήματα για τις επικρατούσες συνθήκες
 • Αναβατήρες ή Προύσικ

Πρέπει επίσης να υπάρχει: σάκος, νερό (1,5 λίτρα/ ανά άτομο), κατάλληλη ενδυμασία για τις αναμενόμενες συνθήκες, καπέλλο, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό κ.α.

Επιπλέον, ουσιώδης υπαίθριος εξοπλισμός όπως υπνόσακος.

Κόστος συμμετοχής Συνάντησης

Κόστος

60 δολάρια Ηνωμένων Πολιτείων (US$) / ανά άτομο. Στη τιμή περιλαμβάνονται:

 • Βιβλίο πληροφοριών για τη Διεθνή Συνάντηση Canyoning 2011
 • Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής
 • Αναμνηστικό φανελάκι
 • DVD –  Nepal Canyoning
 • Ένα δείπνο ή γεύμα υποδοχής
 • Κατάλυμα για κατασκήνωση για έξι βραδιές
 • Εργασίες εγγραφής και ταξιδιωτική βοήθεια

Τρόπος πληρωμής

Διαδικτυακά, με πιστωτική καρτά, με μετρητά ή με οποιονδήποτε αλλά τρόπο εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες.  Το καθαρό ποσό είσπραξης πρέπει να είναι US$ 60 ανά άτομο και όχι λιγότερο.

Επιπλέον κόστος

Μεταφορά: (US$7) Kathmandu – Syange,

Mία διαδρομή Εθνικό Πάρκο, ACAP κόστος: (US$28), TIMS κόστος: (US$20)$

Σημείωση: ACAP και TIMS εάν υφίστανται.

Γεύματα και διάφορα άλλα έξοδα ανάλογα την φύση του συμμετέχοντα.

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων

Το 50% του κόστους συμμετοχής θα επιστρέφεται σε περίπτωση που η ακύρωση πραγματοποιηθεί 5 εβδομάδες νωρίτερα. Δεν επιστρέφεται το ποσό της συμμετοχής εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από 5 εβδομάδες από την 6η Απριλίου του 2011.

Στέγαση και Γεύματα

Η στέγαση θα πραγματοποιείται σε tea-houses και σε χώρους κατασκήνωσης εντός και γύρω απο το Syange, στην κάτω κοιλάδα Marsyangdi της περιφέρειας Annapurna. Τα γεύματα θα σερβίρονται κατόπιν προτύτερης παραγγελίας που θα πραγματοποιείται στα tea-houses και τους χώρους κατασκήνωσης. Το κόστος τριών γευμάτων την ημέρα θα είναι (US$9) κατά άτομο.

Επιπλέον προϋποθέσεις

Οι συμμετέχοντες στην Διεθνή Συνάντηση Canyoning 2011 αναμένεται να ενεργούν με τρόπο που να ακολουθεί τους κανόνες ύψιστης ασφαλείας του canyoning, σε αρμονία με τη φύση και με πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά.

Λόγοι αποβολής από την Διεθνή Συνάντηση Canyoning 2011 και πιθανή απαγόρευση συμμετοχής από μελοντικές συναντήσεις αποτελούν χωρίς να περιορίζονται οι:

 • Ριψοκίνδυνη ή επισφαλής συμπεριφορά
 • Συμπεριφορά αντίθετη με την τοπική δεοντολογία του Canyoneering.

Το ανωτέρω περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται:

 • Τοποθέτηση ακατάλληλα τεχνητών δεσιμάτων (anchor-αγκυρα)
 • Αποτυχία εφαρμογής τεχνικών αποφυγής αποτύπωσης ιχνών.
 • Ενθάρρυνση άλλων να συμπεριφερθούν αντίθετα με την τοπική δεοντολογία του Canyoning.
 • Παραβίαση ή ενθάρρυνση άλλων να παραβιάσουν οποιονδήποτε κανονισμό του εθνικού πάρκου.
 • Παραβίαση ή ενθάρρυνση άλλων για παραβίαση των κανόνων της ομοσπονδίας canyoning του Νεπάλ.

Πληροφορίες Συνάντησης

Περισσότερες γενικά πληροφορίες αναφορικά με την Διεθνή Συνάντηση Canyoning 2011 θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα των οργανωτών. Ο συμμετέχοντες αναμένεται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα στην διεύθυνση: www.nepalcanyoning.org.np

Προσκεκλημένοι Συμμετέχοντες

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία της διασκέδασης και της συγκίνησης σε ανθρώπους που αγαπούν τα φαράγγια και τους καταράκτες αλλά δεν είναι εκπαιδευμένοι canyoners, η Ομοσπονδία Canyoning του Νεπάλ θα διεξάγει εκδρομές για αυτούς. Οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι φίλοι, μέλη της οικογένειας των συμμετέχωντων στην Διεθνή Συνάντηση Canyoning 2011 ή ενθουσιώδεις με το canyoning.

Ανώτατο όριο – 20 προσκεκλημένοι την ημέρα

Φαράγγια: Rendu και Sansapu βαθμού δυσκολίας III.

Κόστος συμμετοχής: (US$30) / ανά άτομο

Περιλαμβάνεται: στολή, μποντριέ, κράνος, κάλτσες, καραμπίνερ, και οχτάρι καταβατήρας.

Σημείωση: Οι προσκεκλημένοι πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Tags: , ,

2 Comments to Πρώτη φορά στα Ιμαλαϊα…

 1. Vasileios

  Στην αποστολή του ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΟΑ) θα συμμετάσχουν τα ακόλουθα μέλη του:

  1 MARGARITIS VASILEIOS (LEADER)
  2 STERPI DIMITRA (LEADER)
  3 ATHANASIAS GEORGIOS
  4 KATSAROU LYDIA
  5 VALVI IPAPANTI
  6 BATSIOS PAVLOS
  7 KASSIS SPYRIDON
  8 GIANNAKOPOULOS CHRISTOS
  9 DIMITRELLOU STYLIANI
  10 ANGELOPOULOS GEORGIOS
  11 TSAKANIKAS IOANNIS

 2. Vasileios on March 11th, 2011
 3. Vasileios

  Από τα επίσημα στατιστικά της Διεθνούς Συνάντησης στο Nepal (http://ric2011.blogspot.com/), η Ελλάδα διαθέτει την τρίτη σε σειρά υψηλότερη συμμετοχή με 11 άτομα.

  Here are the final statistics, one month before the event. Entries have been managed by the Himalayan Canyon Team

  ° Number validated and therefore registration of participants: 164
  – France: 100
  – Italy: 19
  – Greece: 11
  – Spain: 8
  - USA: 6
  – Belgium: 5
  – Netherlands: 5
  – Germany: 4
  – Canada: 2
  – Nepal: 2
  – Mexico: 1
  – Switzerland: 1

  ° Number of nationalities represented: 12

  41 women and 123 men
  Average age: 35 years.

  Number of federations represented: 20

  – France: 4
  * FFS, French Federation of Speleology: 46 people
  * FFME, French Federation of Mountaineering and Climbing: 17
  * AFC, French Association of Canyon: 3
  * FFCAM Federation of Alpine Clubs Mountain: 18

  – Italy: 4
  * AIC, Association Ital iana Canyoning: 10
  * CAI, Club Alpino Italiano: 10
  * CNS, Scuola Nazionale Canyoning: 2
  * FSM Federation Speleologica Marchigiana: 2

  – Spain: 4
  * FEEC, Federation of Entitats trippers Catalunya: 2
  * FEDME, Fédérétion Espanola de Deportes de Montana y Escalada: 1
  * FAS, Federation of Speleogica Andaluza: 1
  * FGM Fedration Gallega Montana: 1

  – Netherland and Germany: 4
  * NCB, Netherland Canyon Bond: 2
  * VTC, Verein Deutscher Canyoning: 6
  * CTV Canyon Team Vlaanderen: 6
  * CTN Canyon Team Netherland: 1

  – USA: 1
  * ACA, American Canyoneering Association: 7

  – Canada: 1
  * AEQ, Adventure Ecotourism Quebec: 2

  – Swizerland: 1
  * SSS Swiss Speleological Society: 1

  – Greece: 1
  * HFS, Hellenic Federation of Speleology: 11

  – Nepal: 1
  * NCA, Nepal Canyoning Association: 2

  The Nepal Canyoning Association and the Himalayan Canyon Team have therefore exceeded their goal was to reach 150 participants. So mission accomplished! It’ll be a great party! Thank you to participants for their trust!

 4. Vasileios on March 11th, 2011

Leave a comment