Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β΄ Επιπέδου στο Canyoning

Ο Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών αντιμετωπίζοντας με συνέπεια τον τομέα της εκπαίδευσης και θέλοντας να διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο των μελών του οργανώνει Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β΄ Επιπέδου στο Canyoning.

Σχολή αυτού του επιπέδου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο την εμβάθυνση προχωρημένων τεχνικών. Υπεύθυνοι εκπαίδευσης θα είναι οι πιστοποιημένοι moniteurs του ΠΟΑ καθώς και ο Laurent Poublan, ιnstructeur EFC και υπεύθυνος σχολών Canyoning για τη Γαλλική επικράτεια.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Canyoners με πολύ υψηλό γνωστικό επίπεδο των τεχνικών του προηγούμενου επιπέδου (Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α΄ Επιπέδου). Ενδεικτικά θεωρούμε αναγκαία την εμπειρία της ενεργής συμμετοχής σε 40 καταβάσεις φαραγγιών με ρόλο αυτόνομου.

Ο σύλλογος ενδιαφερόμενος για την υψηλή κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης που διαθέτει, παρέχει σε όλους τους πιστοποιημένους Βοηθούς εκπαιδευτές (Initiateurs) μέλη του έκπτωση 20% στα δίδακτρα της σχολής, καθώς και προτεραιότητα στις θέσεις συμμετοχής. Βάσει του κανονισμού εκπαίδευσης η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β΄ Επιπέδου είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαιδευτή.

Επιπλέον αναγνωρίζοντας τη συμβολή των μελών του στην οργάνωση των σχολών και στην εξάπλωση της δραστηριότητας του Canyoning μέσα και έξω από τους κόλπους του συλλόγου, πριμοδοτεί αναλογικά τη συμμετοχή των μελών του που κατά καιρούς έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στην υποστήριξη των σχολών Canyoning,έως και 50% στα δίδακτρα της σχολής.

Οι παραπάνω παροχές θα δοθούν και συνδυαστικά μεταξύ τους, και η συνολική έκπτωση θα υπολογιστεί εξατομικευμένα στην κάθε συμμετοχή.
Τέλος, Φοιτητές, Άνεργοί, Στρατεύσιμοι και μέλη διασωστικών ομάδων, όπως και στις λοιπές εκδηλώσεις του ΠΟΑ θα λάβουν έκπτωση στα δίδακτρα της σχολής. Το ποσοστό έκπτωσης για τη Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β΄ Επιπέδου είναι 10%.

Η πλήρης ανακοίνωση στο ακόλουθο link:

Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β΄ Επιπέδου στο Canyoning

 

Tags:

Thursday, September 29th, 2011 Εκπαίδευση

No comments yet.

Leave a comment