Διάσωση

Δημιουργία Επιτροπής και Ομάδος Φαρραγγοδιάσωσης

RESCUE IN CANYONING (480)

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, προέβει στη δημιουργία Επιτροπής Φαραγγοδιάσωσης.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών το ΔΣ της ΣΟΕ, κατά τη συνεδρίαση του στις 12 Απριλίου 2010 αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή για θέματα διάσωσης σε τεχνικά φαράγγια να στελεχωθεί από τους: Βλαχόπουλο Άγγελο, Μουντζούρη Νικόλαο, Μπαλαφούτη Νικόλαο, όπως επίσης και από τους ακόλουθους τοπικούς εκπροσώπους, Χαριτάκη Ιωάννη και Αντωνέλλα Δημητριαδή για Κρήτη και Κεντρική Ελλάδα αντίστοιχα.

Ο ρόλος της επιτροπής είναι η οργάνωση σχεδίων δράσης, η συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας καθώς και της εξασφάλισης απαραίτητης εξειδικευμένης γνώσης στο σημαντικό αυτό τομέα.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις με στόχο την βαθιά κατανόηση των διαδικασιών μιας μελλοντικής ομάδος, καθώς και συλλογή ενδιαφέροντος από άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Ένα κάποιος με εμπειρία, θέληση, και άνεση στη κίνηση σε τεχνικό φαράγγι επιθυμεί να προσφέρει στην προσπάθεια αυτή, μπορεί να επικοινωνήσει με την εν λόγω επιτροπή.

Εμείς τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνουν.

Tags:

Wednesday, January 19th, 2011 Διάσωση No Comments

Άσκηση διάσωσης σε Τεχνικό Φαράγγι


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: simplexml_load_string(): The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 64

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www6vita/public_html/wp-content/plugins/picasna/picasna-functions.php on line 103

4Η ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΑΓ.ΚΩΝ 07.11.2010_19

Το  Σάββατο 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη άσκηση διάσωσης σε τεχνικό φαράγγι οργανωμένη από τον Ελληνικό Σύλλογο Εξερεύνησης Φαραγγιών.

Η 4η κατά σειρά άσκηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του φαραγγιού του Αγ. Κωνσταντίνου Β’ στην Κνημίδα, σχεδόν τρία χρόνια μετέπειτα από την προηγούμενη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση βασικών τεχνικών διάσωσης σε φαράγγι στην έξοδο του Αγ. Κωνσταντίνου, ενώ μετέπειτα ακολούθησε πρακτική εφαρμογή σε 4 καταβάσεις αυτού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 25 άτομα, τα οποία διαπίστωσαν τη πολυπλοκότητα της κίνησης υπό αυτές τις συνθήκες.

Παράλληλα αναμένουμε τις ενέργειες της νεοσύστατης επιτροπής φαραγγοδιάσωσης της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο σημαντικό αυτό τομέα.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

Tags: ,

Monday, November 15th, 2010 Διάσωση, Εκδηλώσεις No Comments