Φαράγγια Θεσσαλίας

Στην ενότητα αυτή εμπεριέχονται τα ακόλουθα εξερευνημένα και ασφαλισμένα φαράγγια του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Αυτά είναι: