Φαράγγια Μακεδονίας

Στην ενότητα αυτή εμπεριέχονται τα ακόλουθα εξερευνημένα και ασφαλισμένα φαράγγια του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μκεδόνιας. Αυτά είναι:

  • Φαράγγι Βελβεντού