Φαράγγια Ευρυτανίας

Στην ενότητα αυτή εμπεριέχονται τα ακόλουθα εξερευνημένα και ασφαλισμένα φαράγγια του νομού Ευρυτανίας. Αυτά είναι:

  • Φαράγγι Ροσκάς
  • Φαράγγι Βαθύρεμα
  • Φαράγγι Γουρνόρεμα
  • Φαράγγι Κακαβόρεμα
  • Καταρράκτης Σαπιοπηγής
  • Φαράγγι Βόθωνα
  • Φαράγγι Μαύρης Σπηλαιάς
  • Φαράγγι Βίνιανης