Φαράγγια

Στην ενότητα αυτή περιέχονται περιγραφές φαραγγιών, χαρτογραφήσεις, και ότι άλλο πιστεύουμε ότι θα σας φανεί χρήσιμο κατά την επανάληψη τεχνικών φαραγγιών.

Οι πληροφορίες αυτές δεν αναιρούν τους οργανωμένους οδηγούς, αλλά δρώντας συμπληρωματικά με αυτούς, παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση για διευκόλυνση στις εξόρμησης σας.

Τα φαράγγια αλλάζουν’

Νέοι δρόμοι ανοίγονται στα βουνά μας, νέα μονοπάτια, φερτά υλικά ή κατολισθήσεις, αλλάζουν τη μορφολογία ενός φαραγγιού και την κίνηση μας σε αυτό. Ακόμα και κάποιες ομάδες που βελτιώνουν τις υφιστάμενες ασφαλίσεις των φαραγγιών ή τα εξερευνούν από διαφορετικά σημεία.

Ως εκ τούτου, αλλάζουν οι χαρτογραφήσεις, οι είσοδοι και οι έξοδοι, και τα σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Για την συντήρηση και συχνή ανανέωση του υλικού αυτού, σας καλούμε να συμμετέχετε, αποστέλλοντας παρατηρήσεις, και πληροφορίες. Έτσι το σύγχρονο υλικό θα έχουν τη δυνατότητα να το χαρούν όλοι, κάνοντας την δραστηριότητα μας ακόμα πιο ασφαλή.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι οι ακόλοθες:

 

Πληροφορίες Φαραγγίων

Περιοχή: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες του πλησιέστερου χωρίου ή πόλης, και Νομού της τοποθεσίας του φαραγγιού

Ορεινό συγκρότημα: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες του ορεινού συγκροτήματος που ανήκει  το φαραγγιού

Μήκος: Πληροφορίες για τη συνολική απόσταση διάσχισης του φαραγγιού από το σημείο εισόδου έως το σημείο εξόδου

Υψόμετρο εκκίνησης: Πληροφορίες για το υψόμετρο στο σημείο εισόδου

Υψόμετρο τερματισμού: Πληροφορίες για το υ στο υψόμετρο στο σημείο εξόδου

Υψομετρική διαφορά: Πληροφορίες για τη συνολική υψομετρική διαφορά του φαραγγιού από το σημείο εισόδου έως το σημείο εξόδου

Μέγιστη κατάβαση: Πληροφορίες για το μέγεθος την μέγιστης κατάβασης του φαραγγιού

Αριθμός καταβάσεων: Πληροφορίες για τον αριθμό των τεχνικών καταβάσεων του φαραγγιού

Χρόνος κατάβασης: Πληροφορίες για τον εκτιμώμενο χρόνο κατάβασης ομάδας αυτονόμων 4 ατόμων

Χρόνος πρόσβασης: Πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο πρόσβασης έως το σημείο εισόδου

Χρόνος επιστροφής: Πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής από το σημείο εξόδου 

Δυσκολία φαραγγιού: Πληροφορίες για τη δυσκολία διάσχισης του φαραγγιού, σύμφωνα με την ενιαία κλίμακα βαθμονόμησης δυσκολίας.

Επίπεδο ασφάλισης: Πληροφορίες για το επίπεδο ασφάλισης του φαραγγιού (Ασφαλισμένα όλα τα περάσματα, ύπαρξη τραβερσών πρόσβασης, ύπαρξη διπλών σημείων αγκύρωσης, κατάσταση υλικού ασφάλισης)

Απαιτούμενα σχοινία: Αριθμός απαιτούμενων σχοινιών για ομάδα 4 ατόμων, λαμβάνοντας  υπόψη τα σημεία τοποθέτησης ασφαλειών

Δυνατότητα διαφυγής: Ένδειξη και πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα διαφυγής

Σημεία προσοχής: Πληροφορίες ιδιαίτερων σημείων προσοχής (σιφώνια, κλειστά τμήματα)

Επίπεδα υδρολογίας: Εκτίμηση της ποσότητας του νερού βάσει σχετικής κλίμακας δυσκολίας

Προσβάσιμη Περίοδος : Διάγραμμα με τις εκτιμώμενες μέσες στάθμες νερού ανά μήνα

Πέτρωμα: Πληροφορίες σχετικά με τα πετρώματα του φαραγγιού, καθώς και της ευρύτερης περιοχής

Απόσταση οδικώς εισόδου – εξόδου: Πληροφορίες σχετικά με την απόσταση μεταξύ των σημείων στάθμευσης εισόδου και εξόδου

Καταλληλότητα δρόμου: Πληροφορίες σχετικά με τη βατότητα των δρόμων πρόσβασης και απομάκρυνσης του φαραγγιού

Αναφορές σε χάρτη: Πληροφορίες σχετικά με τεύχη χαρτών που εμπεριέχουν το φαράγγι

Δημοσιεύσεις: Πληροφορίες σχετικά με τεύχη βιβλίων και περιοδικών  που εμπεριέχουν το φαράγγι 

Περιγραφή προσέγγισης: Οδηγίες διαχείρισης μεταφορών – προσβάσεων προς και από το φαράγγι

Στίγμα στάθμευσης εισόδου: Στίγμα σημείου στάθμευσης για είσοδο 

Στίγμα στάθμευσης εξόδου: Στίγμα σημείου στάθμευσης για έξοδο 

Στίγμα εισόδου: Στίγμα εισόδου φαραγγιού 

Στίγμα εξόδου: Στίγμα εξόδου φαραγγιού 

Περιγραφή φαραγγιού: Πληροφορίες σχετικά με το φαράγγι

Χαρτογράφηση: Αναλυτικό σκαρίφημα του φαραγγιού

Προτάσεις για την περιοχή: Προτάσεις μας για φαγητό, διαμονή και αξιοθέατα στην ευρύτερη περιοχή

Χρήσιμα τηλέφωνα: Τηλέφωνα κατοίκων της περιοχής προς έλεγχο της στάθμης των υδάτων, εξυπηρέτηση στις μεταφορές, κλπ

Οδικώς χάρτης της περιοχής: Απόσπασμα οδικού χάρτη της περιοχής 

Γεωφυσικός χάρτης της περιοχής: Απόσπασμα γεωφυσικού χάρτη της περιοχής