Βαθμοί Δυσκολίας

Κατά την επιλογή ενός φαραγγιού, η ομάδα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον βαθμό δυσκολίας αυτού, και να ενεργεί σύμφωνα με τις ικανότητες ακόμα και των πιο αδύναμων μελών της. Σύμφωνα με το νέο σύστημα βαθμολόγησης που έχει υιοθετηθεί και στην Ελλάδα, ένα φαράγγι χαρακτηρίζεται με τρία ψηφία, πχ : βαθμός δυσκολίας 3 4 ΙV, που αντιπροσωπεύουν την καθετότητα, την υδρολογία, και τη διάρκεια αντίστοιχα.

Η αναλυτική παρουσίαση των εννοιών και ενδείξεων του εν λόγω συστήματος παρουσιάζονται μέσα από τους ακόλουθους δύο πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ        ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ        ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 
1 Πολύ εύκολο 
 • Χωρίς ραπέλ, χωρίς ανάγκη χρήσης σχοινιού υπό κ.σ.
 • Χωρίς αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα.
 •  Απουσία νερού ή περπάτημα σε ήρεμο νερό.
 • Προαιρετικό κολύμπι.
2 Εύκολο
 • Με εύκολα ραπέλ(ς) της τάξης των 10μ.
 • Αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα εύκολα και λίγο εκτεθειμένα.
 •  Κολύμπι με όχι πάνω από 10μ μήκος σε ήρεμα νερά.
 • Απλά jumps έως 3μ.
 • Μικρές τσουλήθρες με μικρή κλίση.
3 Λίγο δύσκολο
 • Καταβάσεις με εύκολο ξεκίνημα. Κατάληξη σε βάθρες με ήρεμα νερά γιά κολύμπι.
 • Εύκολα ραπέλς έως 30μ, διαχωριζόμενα με σημεία που να επιτρέπου ανασύνταξη της ομάδας.
 • Απλές τραβέρσες πρόσβασης (main courantes).
 • ‘Τεχνικό’ περπάτημα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (με αντιστηρίξεις) και εύρεση διαδρομής σε πεδίο που μπορεί να είναι γλυστερό, ασταθές, με εμπόδια, μέσα σε νερό και επικίνδυνο για ατύχημα.
 • Αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα βαθμού δυσκολίας έως 3c (ΙΙΙ), λίγο εκτεθειμένα, που μπορεί να απαιτούν σχοινί.
 •  Κολύμπι με όχι πάνω από 30μ μήκος σε ήρεμα νερά.
 • Προώθηση σε ήρεμη ροή νερού.
 • Απλά jumps από 3 έως 5μ.
 • Μεγάλες τσουλήθρες με μέτρια κλίση.
4 Αρκετά δύσκολο
 • Καταβάσεις με εύκολο έως μέτριο ξεκίνημα με πιθανότητα όμως να δημιουργήσει προβλήματα απώλειας ισορροπίας ή μπλοκαρίσματος.
 • Ραπέλς δύσκολα ή άνω των 30μ. Διαδοχικά ραπέλς με άνετα σημεία ρελέ.
 • Σημεία με ανάγκη διαχείρισης τριβών.
 • Τεχνικές τραβέρσες πρόσβασης, ραπέλς ή καταλήξεις ραπέλ χωρίς οπτική επαφή από το ξεκίνημα, κατάληξη σε
 • βάθρες με κίνηση νερού.
 • Αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα βαθμού δυσκολίας έως 4c (ΙΙΙ) ή Α0, εκτεθειμένα και/η με ανάγκη χρήσης τεχνικών ασφαλισμένης προώθησης.
 •  Παρατεταμένη παροχή νερού που δημιουργεί υπολογίσιμη απώλεια θερμότητας.
 • Μέτριας έντασης ρεύμα.
 • Απλά jumps από 5 έως 8μ.
 • Jumps με δυσκολία εκκίνησης, εκτέλεσης ή κατάληξης έως 5μ.
 • Φαρδύ σιφώνι με μήκος ή βάθος έως 1μ.
 • Μεγάλες τσουλήθρες ή με έντονη κλίση.
5 Δύσκολο
 • Καταβάσεις με μέτριο έως δύσκολο ξεκίνημα, διάβαση δύσκολη που απαιτεί διαχείριση στην κίνηση και/ή την ισορροπία.
 • Διαδοχικά ραπέλς σε κάθετο πεδίο με εναέρια ρελέ και εγκάρσια διάσχιση καταρράκτη κατά την κατάβαση.
 • Γλιστερό πεδίο με εμπόδια.
 • Δύσκολη ανάκληση σχοινιών (με κολύμπι…).
 • Αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα βαθμού δυσκολίας έως 5c (ΙΙΙ) ή Α1.
 • Παρατεταμένη παροχή παγωμένου νερού που δημιουργεί υπολογίσιμη απώλεια θερμότητας.
 • Προώθηση σε αρκετά δυνατό ρεύμα, που μπορεί να διαταράξει το κολύμπι. Με σταματήματα ή αντιστροφές του ρεύματος.
 • Δυκολίες οφειλόμενες στα φαινόμενα των ορμητικών νερών : δίνες, stoppers (rappels d’ eau), (drossages) …. επικίνδυνες γιά εγκλωβισμό.
 • Απλά jumps από 8 έως 10μ.
 • Jumps με δυσκολία εκκίνησης, εκτέλεσης ή κατάληξης από 5 έως 8μ.
 • Φαρδύ σιφώνι με μήκος ή βάθος έως 2μ.
6 Πολύ δύσκολο – Εκτεθειμένο
 • Καταβάσεις με δύσκολο έως πολύ δύσκολο ξεκίνημα.
 • Μόνιμος καταρράκτης νερού. Διάσχιση πολύ δύσκολη που απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση στην κίνηση και/ή την ισορροπία.
 • Εγκατάσταση δύσκολων ρελέ : Ντελικάτη τοποθέτηση φυσικού δεσίματος (σφηνωμένο μπλόκ,…).
 • Δύσκολη πρόσβαση στην αρχή του ραπέλ (εγκατάσταση πολύ δύσκολης τραβέρσας πρόσβασης….) Αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα βαθμού δυσκολίας έως 6α (ΙΙΙ) ή Α2.
 • Πολύ γλιστερό ή ασταθές πεδίο.
 • Κατάληξη σε βάθρες έντονα ταραγμένες.
 •  Προώθηση σε δυνατό ρεύμα, που διαταράσσει το κολύμπι. Με σταματήματα ή αντιστροφές του ρεύματος που ξεπερνιώνται δύσκολα.
 • Έντονες κινήσεις του νερού : δίνες, πλυντήρια, stoppers (rappels d’ eau), (drossages), αντίθετα ρεύματα…. επικίνδυνες γιά αρκετά παρατεταμένο εγκλωβισμό.
 • Απλά jumps από 10 έως 14μ.
 • Jumps με δυσκολία εκκίνησης, εκτέλεσης ή κατάληξης από 8 έως 10μ.
 • Τεχνικό σιφώνι έως 1μ max, με ρεύμα περιστασιακό ή τυρβώδες.
7 Εξαιρετικά δύσκολο – Πολύ εκτεθειμένο
 • Καταβάσεις με πολύ έως εξαιρετικά δύσκολο ξεκίνημα.
 • Μόνιμος καταρράκτης με έντονο νερό.
 • Διάσχιση εξαιρετικά δύσκολη που απαιτεί ειδική πρόληψη και διαχείριση του σχοινιού, στην κίνηση και/ή την ισορροπία, την υποστήριξη και το ρυθμό.
 • Εκτεθειμένα αναρριχητικά/καταρριχητικά περάσματα βαθμού δυσκολίας άνω του 6α (ΙΙΙ) ή Α2
 • Περιορισμένη ορατότητα και συχνά εμπόδια.
 • Πιθανά περάσματα στο τέλος ή κατα τη διάρκεια του ραπέλ μέσα σε ισχυρή κίνηση νερού.
 • Έλεγχος αναπνοής : περάσματα με άπνοια.
 • Προώθηση σε πολύ δυνατό ρεύμα, που διαταράσσει το κολύμπι. Με σταματήματα ή αντιστροφές του ρεύματος που ξεπερνιώνται εξαιρετικά δύσκολα.
 • Άγριες κινήσεις του νερού : δίνες, πλυντήρια, stoppers (rappels d’ eau), (drossages), αντίθετα ρεύματα…. επικίνδυνες γιά παρατεταμένο εγκλωβισμό.
 • Απλά jumps άνω των 14μ.
 • Jumps με δυσκολία εκκίνησης, εκτέλεσης ή κατάληξης άνω των 10μ.
 • Σιφώνι με μήκος ή βάθος άνω των 3μ.
 • Τεχνικό σιφώνι άνω του 1μ, με ρεύμα τυρβώδες ή χωρίς ορατότητα.

Πίνακας Βαθμών Δυσκολίας Φαραγγιών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προσοχή, οι χρόνοι αναφοράς πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις δυνατότητες της κάθε ομάδας. 

ΜΕΓΕΘΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ι

 • Δυνατότητα να βρεθούμε στην κοίτη του φαραγγιού εύκολα και γρήγορα.
 • Εύκολες διαφυγές σε όλη τη διαδρομή.
 • Χρόνος συνολικής διάσχισης του φαραγγιού (πρόσβαση, κατάβαση, επιστροφή) κάτω των 2 ωρών.

ΙΙ

 • Δυνατότητα να βρεθούμε στην κοίτη του φαραγγιού σε λιγώτερο από ½ ώρα πορείας.
 • Διαφυγές μέσα από το φαράγγι με λιγώτερο από ½ ώρα πορείας.
 • Χρόνος συνολικής διάσχισης του φαραγγιού (πρόσβαση, κατάβαση, επιστροφή) από  2 έως 4 ώρες.

ΙΙΙ

 • Δυνατότητα να βρεθούμε στην κοίτη του φαραγγιού σε λιγώτερο από ½ ώρα πορείας.
 • Διαφυγές μέσα από το φαράγγι με max 1 ώρα πορείας.
 • Χρόνος συνολικής διάσχισης του φαραγγιού (πρόσβαση, κατάβαση, επιστροφή) από  4 έως 8 ώρες.

ΙV

 • Δυνατότητα να βρεθούμε στην κοίτη του φαραγγιού σε 1 ώρα πορείας.
 • Διαφυγές μέσα από το φαράγγι με max 2 ώρες πορείας.
 • Χρόνος συνολικής διάσχισης του φαραγγιού (πρόσβαση, κατάβαση, επιστροφή) από 8 ώρες έως μία ημέρα.

V

 • Δυνατότητα να βρεθούμε στην κοίτη του φαραγγιού σε 2 ώρες πορείας.
 • Διαφυγές μέσα από το φαράγγι με max 4 ώρες πορείας.
 • Χρόνος συνολικής διάσχισης του φαραγγιού (πρόσβαση, κατάβαση, επιστροφή) από 1 έως 2 ημέρες.

VΙ

 • Η δυνατότητα να βρεθούμε στην κοίτη του φαραγγιού απαιτεί περισσότερες από 2 ώρες πορείας.
 • Διαφυγές μέσα από το φαράγγι με χρόνο μεγαλύτερο των 4 ωρών πορείας.
 • Χρόνος συνολικής διάσχισης του φαραγγιού (πρόσβαση, κατάβαση, επιστροφή) άνω των 2 ημερών.

Πίνακας Μεγέθους / Διάρκειας Κατάβασης Φαραγγιών