2η Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών (Initiateur)

Τον Μάιο του 2010 προγραμματίζεται η 2η Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών (Initiateur) της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με σκοπό την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση των σωματείων μελών της, που θα είναι παράλληλα υπεύθυνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την υγιή ανάπτυξη του Canyoning στη χώρα μας.

Η σχολή διοργανώνεται από την επιτροπή Canyoning της Σ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τον Γαλλικό εκπαιδευτικό ομοσπονδιακό φορέα στο Canyoning, την E.F.C. (Ecole Française de descente de Canyon), θα είναι επταήμερη και θα λάβει χώρα από 10 έως 16 Μαΐου 2010.

Επικεφαλής της εκπαίδευσης θα είναι και πάλι ο Γάλλος Instructeur της E.F.C. κ. Laurent Poublan, υπεύθυνος διοργανώσεων και πρώην πρόεδρος της E.F.C. και εκπαιδευτές οι Έλληνες Moniteurs Σ.Ο.Ε. / E.F.C. Ανδρέου Γ., Αποκρεμιώτης Σ., Βλάμης Γ., Μαργαρίτης Β. και Χαρίτος Ν.

Η οργάνωση της σχολής είναι βασισμένη στα αντίστοιχα Γαλλικά πρότυπα και θα διεξαχθεί με ελάχιστο αριθμό συμμετοχών οκτώ (8) και μέγιστο αριθμό δεκαέξι (16). Ο υπολογισμός του ακριβούς αντίτιμου συμμετοχής θα καθοριστεί σύμφωνα με τον αριθμό των υποψηφίων και θα γνωστοποιηθεί σύντομα. 

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι:

- H επιτυχής ολοκλήρωση σχολής προσωπικής τελειοποίησης πρώτου επιπέδου στο Canyoning και η ενασχόληση με αυτό για τουλάχιστον δύο χρόνια.

- Η παρακολούθηση σεμιναρίου Α’ Βοηθειών διοργανωμένου από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την επιτροπή Canyoning με κριτήρια την εμπειρία, τη δράση και την πρόθεση για την ενεργή ενασχόληση τους μέσα από τους συλλόγους της Ομοσπονδίας, με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Canyoning στη χώρα μας.

Θετικά θα αξιολογηθεί η εμπειρία στην εκπαίδευση σε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα, η προσφορά στην εκπαίδευση μελών σωματείων, η τυχόν συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, η συμμετοχή σε ασκήσεις ή περιστατικά διάσωσης, η συμμετοχή σε εξερευνήσεις ή καταβάσεις βελτιώσεων ασφάλισης φαραγγιών, η υποστήριξη συλλογικών καταβάσεων, τυχόν συγγραφικό έργο, δημοσιεύσιμες χαρτογραφήσεις και ότι άλλο δηλωθεί και θεωρηθεί από την επιτροπή ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του Canyoning σύμφωνα με τους σκοπούς της ΣΟΕ.

Οι πρώτες δύο μέρες της σχολής (10-11 Μαΐου) περιλαμβάνουν εξέταση σε προκαθορισμένες τεχνικές, τις οποίες οι εξεταζόμενοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς για να παρακολουθήσουν την καθαυτό σχολή.

Όσοι ολοκληρώσουν τη σχολή με επιτυχία θα πιστοποιηθούν με τον τίτλο του Initiateur στο Canyoning από την Ελληνική και τη Γαλλική Ομοσπονδία.

Με βάσει τα παραπάνω, παρακαλούμε τα σωματεία μέλη της Σ.Ο.Ε. και τα υπό καθεστώς ένταξης σωματεία στην Ομοσπονδία που ασχολούνται με το Canyoning να προτείνουν το αργότερο μέχρι τις 10/3/2010 τα μέλη τους για υποψηφιότητα στη σχολή, επισυνάπτοντας βιογραφικό και δράση.

Αναμένουμε την έγκαιρη ανταπόκρισή σας.

Αναλυτικότερα το κείμενο της προκήρυξης και η φιλοσοφία της εν λόγω σχολής εδώ.

Tags: ,

Wednesday, February 24th, 2010 Ανακοινώσεις, Εκπαίδευση

No comments yet.

Leave a comment