Φαράγγι Ποτιστίδων Παρνασσού

Τo Σάββατο 20/6/2009 βελτιώθηκε η ασφάλιση του Φαραγγιού των Ποτιστίδων στον Παρνασσό, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ασφάλισης.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 20 νέοι κρίκοι, σε σημεία που είτε δεν είχε προηγουμένως ρελέ (σημεία που η κατάβαση γινόταν από το προηγούμενο ρελέ), είτε γίνονταν ελεύθερη καταρρίχηση, είτε η ασφάλιση ήταν ελλιπείς (μοναχικό σημείο).

Το φαράγγι, δεν είναι ακόμα ιδανικά ασφαλισμένο, αφού πολλές καταβάσεις, πραγματοποιούνται από μοναχικό σημείο, ενώ δεν υπάρχουν τραβέρσες πρόσβασης σε εκτεθειμένα σημεία.

Η ομάδα εργασίας αποτελείτο από μέλη του ΕΣΕΦ, του ΦΟΣ, και του ΠΟΑ, ενώ το υλικό ασφάλισης διατέθηκε από τον ΕΣΕΦ και τον ΠΟΑ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε νέα χαρτογράφηση (με αποκλείσεις από την υφιστάμενη) και σύντομα θα προστεθεί στο Topic.

Για την ομάδα ασφάλισης,
Βασίλης Μαργαρίτης

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a comment