Βελτίωση ασφάλισης φαραγγιού Βόθωνα Ευρυτανίας

Την Κυριακή 5/7/2009 στα πλαίσια της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Canyoning, βελτιώθηκε η ασφάλιση του Φαραγγιού του Βόθωνα στην Ευρυτανία, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ασφάλισης.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 15 νέοι κρίκοι, που είτε αντικατέστησαν πλακέτες με ναυτικό κλειδί, είτε προστέθηκαν εκ νέου σε ρελέ και τραβέρσες.

Η ομάδα εργασίας αποτελείτο από μέλη του ΕΣΕΦ, και του ΠΟΑ, ενώ το υλικό ασφάλισης διατέθηκε από τον ΕΣΕΦ.

Για την ομάδα ασφάλισης,
Βασίλης Μαργαρίτης

Tags: ,

No comments yet.

Leave a comment