Δημιουργία Επιτροπής και Ομάδος Φαρραγγοδιάσωσης

RESCUE IN CANYONING (480)

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, προέβει στη δημιουργία Επιτροπής Φαραγγοδιάσωσης.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών το ΔΣ της ΣΟΕ, κατά τη συνεδρίαση του στις 12 Απριλίου 2010 αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή για θέματα διάσωσης σε τεχνικά φαράγγια να στελεχωθεί από τους: Βλαχόπουλο Άγγελο, Μουντζούρη Νικόλαο, Μπαλαφούτη Νικόλαο, όπως επίσης και από τους ακόλουθους τοπικούς εκπροσώπους, Χαριτάκη Ιωάννη και Αντωνέλλα Δημητριαδή για Κρήτη και Κεντρική Ελλάδα αντίστοιχα.

Ο ρόλος της επιτροπής είναι η οργάνωση σχεδίων δράσης, η συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας καθώς και της εξασφάλισης απαραίτητης εξειδικευμένης γνώσης στο σημαντικό αυτό τομέα.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις με στόχο την βαθιά κατανόηση των διαδικασιών μιας μελλοντικής ομάδος, καθώς και συλλογή ενδιαφέροντος από άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Ένα κάποιος με εμπειρία, θέληση, και άνεση στη κίνηση σε τεχνικό φαράγγι επιθυμεί να προσφέρει στην προσπάθεια αυτή, μπορεί να επικοινωνήσει με την εν λόγω επιτροπή.

Εμείς τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνουν.

Tags:

Wednesday, January 19th, 2011 Διάσωση

No comments yet.

Leave a comment